Devletin Egemenlik Unsuru ve Egemenlikten Kaynaklanan Yetkileri
Yazar: Talip Türcan
Basım Dili: Türkçe
Sayfa Sayısı: 271
Yayın Tarihi: 4-2001
ISBN: 3990000015806
Stok: 4

Devletin Egemenlik Unsuru ve Egemenlikten Kaynaklanan Yetkileri

Devletin Egemenlik Unsuru ve Egemenlikten Kaynaklanan Yetkileri - Talip Türcan

19. yüzyılın sonlarından itibaren, bilhassa iktidarın sınırlanmasına yönelik fikirlerin etkisiyle, İslam sünyasında da egemenlik sorunu klasik kaynaklara dönük olarak çeşitli yönleriyle tartışılmaya başlanmıştır. İslam hukukunun egemenlik kavramını algılama biçimi konusunda da bir kısım farklı eğilimler ortaya çıkmıştır. Egemenlikle doğrudan ya da dolaylı biçimde ilgili bulunan muhtelif İslam hukuku çalışmalarının aynı kavramsal düzlemi paylaştıklarını söylemek mümkün gözükmemektedir. Egemenlik kavramsal düzeyde yeterince açıklığa kavuşturulamamıştır. Aynı zamanda bu hususta yapılan çalışmaların önemli bir kesimi de ideolojik karakteri ağır basan, yüzeysel ve ilmi metodolojiden uzak, daha ziyade savunmacı bir görünüm sergilemektedir. Bu itibarla hukuki bir kavram olarak egemenliğin -mukayeseye imkan verecek şekilde- İslam hukuku bakımından ele alınıp incelenmesi bir ihtiyaç olarak belirmiştir. Çalışmamızda ilgili sorun, hukuki bakımdan olması gereken çerçevede, yani bir devlet unsuru olarak ele alınıp incelenmiştir.

ISBN / BARKOD
3990000015806
Yayınevi
Ankara Okulu Yayınları
Basım Tarihi
4-2001
Sayfa Sayısı
271
Basım Dili
Türkçe

Kategoride En Çok Satan Ürünler