Dünden Bugüne Siyasi-İtikadi İslam Mezhepleri Tarihi
Yazar: Halil İbrahim Bulut
Basım Dili: Türkçe
Sayfa Sayısı: 560
Yayın Tarihi: 2-2019
ISBN: 9789944162463
Stok: 13

Dünden Bugüne Siyasi-İtikadi İslam Mezhepleri Tarihi

Dünden Bugüne Siyasi-İtikadi İslam Mezhepleri Tarihi - Halil İbrahim Bulut

İnsanlık tarihi din mensupları arasında zamanla farklı görüş ve anlayışların ortaya çıktığına, kendi içlerinde gruplara ayrıldıklarına şahitlik eder. Yahudilik, Hıristiyanlık ve digger dünya dinlerinde olduğu gibi, Müslümanlar arasında da birtakım gerekçelere binaen kaçınılmaz bir şekilde fırkalaşma hadiseleri olmuştur. Tarihî süreçte Ehl-i Sünnet ana gövdesinin yanı sıra Şiîlik, Hâricîlik ve benzeri fırkalar zuhur etmiştir. Bugün İslam dünyasında etkili olan dinî grupların hemen hepsinin bir arka planı mutlaka vardır. Günümüz İslam coğrafyasını anlayabilmek için kökleri tarihte olan bu mezhepleri, temel görüşlerini ve ortaya çıkış süreçlerini çok iyi anlayıp tahlil etmek gerekir. İster diğer dinler ve mezhepler, isterse İslam coğrafyasında ortaya çıkan mezhep ve akımlar olsun, bunlar hakkında doğru, güvenilir ve kitabî bilgiler edinmenin büyük bir ihtiyaç olduğu anlaşılmaktadır. Sağlıklı ve güvenilir bilgi sayesinde mezhep mensupları birbirlerini daha iyi tanıyacak, önyargılar bir tarafa bırakılacak, farklılıklar bir zenginlik olarak kabul edilecek, ihtilaf noktalarından ziyade ortak değerler üzerinde durulmaya çalışılacak ve böylece potansiyel çatışmaların önüne geçilebilecektir. Yaşadığımız coğrafyada farklı mezheplere mensup toplumların meskûn olduğu dikkate alınırsa, sağlıklı bir iletişimin ve adaletli bir yönetimin ancak güvenilir, doğru ve tarafsız bilgi kaynakları vasıtası ile sağlanabileceği rahatlıkla anlaşılacaktır. İşte elinizdeki bu kitap, düşünce tarihinde ortaya çıkan İslam mezhepleri ile günümüzde yaşayan İslam mezhepleri hakkında sizlere tarafsız ve doğru bilgiler vermeyi amaçlamaktadır.

Satış Sayısı
29
ISBN / BARKOD
9789944162463
Yayınevi
Ankara Okulu Yayınları
Basım Tarihi
2-2019
Sayfa Sayısı
560
Basım Dili
Türkçe

Kategoride En Çok Satan Ürünler