Felsefe Kitapları

İnsanlığın gelişimi ve değişimine yardımcı olan, doğru bilgi ile varlığı sorgulayan birbirinden farklı felsefe kitapları Kitapjet’te sizleri bekliyor. Antik dönemlerden bu zaman kadar bilgelik peşinde koşan yüzlerce filozof tarafından kaleme alınmış olan felsefe kitapları, dünyayı, evreni, insanı ve doğayı anlamanıza yardımcı olacaktır.

Olaylar ve kavramlar karşısında yeni sonuçlar elde etmek içim sorulmuş soruları, cevapları ve bu arayışın nasıl şekillendiğini anlatan eserler, doğruyu, varlığı, hiçliği ve yanlışı araştırmanızı sağlıyor.

Farklı alt dallara ayrılmış olan felsefe eserleri, siyaset, ahlak, tarih ve bilim gibi konular üzerinde daha verimli işler ortaya koymak için incelemeler yapmaktadır. Sizlerde felsefe kitapları ile bu incelemeleri öğrenebilirsiniz.

Felsefe Nedir?

Latince kökenli bir kelime olan felsefe; philia yani sevgi ve sophia yani bilgi kelimelerinden türüyor. Philosophia kelimesinden oluşan ismi bilgelik arayışı anlamına geliyor. Filozof kelimesi ise bilgiye ya da bilgeliğe ulaşan kişi olarak anılıyor.

Felsefe; genellikle varoluş, iyilik, ahlak, gerçek, güzel, kötü gibi konularla ilgileniyor. Bunların yanı sıra dini konular, bilim, uzay, evren ve insanın evrendeki yeri gibi konular üzerine de araştırmalar yapıyor.

"Gerçek nedir?", "Nasıl doğruyu buluruz?", "Bilgi nedir?", "Bildiğimizi nasıl bilebiliriz?" gibi sorulara cevap arayan felsefe, sistemli bir şekilde sorular ile doğru bilgiye ulaşmayı amaçlıyor. Hemen her konuda akıl yürütme üzerine dayalı bir alan olan felsefe, soyut düşünce ve kavramsal yaklaşımlar üzerine kurulu bir bilim olarak ortaya çıkıyor. 

Felsefe Ne Zaman Ortaya Çıkmıştır?

İlk olarak milattan önce 7. asırda İyonya uygarlığında ortaya çıktığı düşünülen felsefe, ticaret ve liman kenti olan Milet'den dünyaya yayılıyor. Bu dönemden önce gelişen tüm olaylar mitoloji ile açıklanıp dini bir temele dayandırılıyor.

Milattan önce 6. yüzyıla gelindiğinde antik Yunan filozofları kendi düşünce sistemlerini, bilim, sanat, matematik gibi konulardaki gelişmelerini diğer medeniyetler ile sentezliyor. Bu sayede soyut düşüncenin temelleri atılıp, insanlığın felsefe ile tanışması sağlanıyor.

İlk filozof ve felsefenin kurucusu olarak kabul edilen Thales, doğa olaylarının nedenlerini tanrılardan çok doğanın kendi içinde olduğunu savunarak bu alandaki ilk çalışmaları başlatıyor. Doğayı ve doğa olaylarını akıl, mantık ve bilimle açıklamaya çalışması ile felsefe alanın ortaya çıkmasına ön ayak oluyor. 

Felsefenin Alt Dalları Nelerdir?

Ahlak, bilgi, varlık, sanat ve varlık ötesi kavramlar ile ilgilenen, Thales ile başlayan felsefe sonraki dönemlerde birbirinden önemli isimlerin felsefeye katılımları ile alt gruplara ayrılıyor. Aristo, Platon, Konfüçyüs, İbn-i Sina gibi isimler bu alandaki en önemli çalışmaları yapmış isimler olarak gösteriliyor. Felsefe; Doğu-Batı felsefesi, siyaset felsefesi, ahlak felsefesi, din felsefesi, rönesans felsefesi, varlık felsefesi, bilim felsefesi ve toplum felsefesi gibi pek çok farklı alana ayrılıyor.

Ahlak felsefesi, iyi ve kötünün ne olduğunu, insanın özünün iyi mi yoksa kötü mü olduğunu, güzel ve çirkin kavramlarını araştırırken, varlık felsefesi, insan varlığının önemini, neden var olduğunu, yok oluşun ne demek olduğunu ve hiçlik gibi kavramlar üzerine çalışmalar yapıyor.

Bunların yanı sıra estetik ve sanat üzerine de araştırmalar yapan felsefe, güzeli ve estetik açıdan mükemmel olanı arıyor ve bu uğurda sorular sorarak insanı doğruya sevk etmeyi amaçlıyor. 

Hangi Felsefe Kitapları Okunmalı?

Antik dönemlerden bu yana gelişmiş ve değişmiş olan felsefe pek çok farklı alt dallara ayrıldığı için birbirinden önemli pek çok eser içeriyor. Öncelikle Platon'un yazmış olduğu, "Sokrates'in Savunması", "İon", "Devlet", "Timaios" gibi çağını aşan eserler bu alanda mutlaka okunması gereken eserler olarak görülüyor.

Yine en önemli filozoflardan biri olarak kabul edilen Aristoteles'in yazdığı "Retorik", "Metafizik" "Poetika" ve "Politika" gibi farklı çalışmalar içeren eserler de felsefeye giriş için okunması gereken eserler arasında yer alıyor.

Nietzsche, Halil Cibran, Schopenhauer, Karl Marx, Engels, Michel Foucault, Descartes gibi dünya tarihi ve felsefesi için çok önemli isimlerin yazmış olduğu eserler hem felsefenin ne olduğunu anlamanıza hem de dünyayı, insanı, evreni, sistemleri ve düzeni yorumlaya bilmenize yardımcı olmak için sizleri bekliyor.