Hadis Usulüne Yeni Yaklaşımlar
Yazar: Hamza B. Abdullah el-Melibari
Basım Dili: Türkçe
Sayfa Sayısı: 294
Yayın Tarihi: -2013
ISBN: 9789755746609

Hadis Usulüne Yeni Yaklaşımlar - Hamza B. Abdullah el-Melibari

Hamzâ b. Abdullah el-Melîbârî’nin kaleme aldığı bu eser, özellikle hadisle ilgili terimlerin birbirleri ile ilişkileri açısından müşahhas örnekler sunmaktadır. Usûlün tüm konularını ele almamış olsa da, özellikle tartışmaların yoğunlaştığı ve hadislerin tashîh ve ta’lîli açısından son derece önemli terimler üzerinde detaylı bir şekilde durması ve terimler arasındaki ilişkilere olabildiğince temas etmiş olması bu eserin önemini artırmaktadır. Eserin birinci bölümü, münekkidlerin, tashîh ve ta’lîl yöntemlerinin içeriği ve mukayesesine ayrılmış. Hadis ilimleri alanında mütekaddimûn âlimlerinin yaklaşımları tam olarak ortaya konulmaya çalışılmış. İkinci bölümde ise, mütekaddimûn alimlerinin yaklaşımı çerçevesinde hadis ilimlerinin gerçek öğretileri ortaya konulmuş. Bu çerçevede ortaya çıkan ilmî eserler ışığında, fıkhî ve eleştirel boyutun, her ikisinin hakikatte hadis ilimlerinin temel konusu olduğu üzerinde durulmuş. Bu bölümde ayrıca hadis tenkit yöntemlerinin de izah edilmiş olması esein ilmi değerini artırmaktadır.

ISBN / BARKOD
9789755746609
Yayınevi
İnsan Yayınları
Basım Tarihi
-2013
Sayfa Sayısı
294
Basım Dili
Türkçe

Kategoride En Çok Satan Ürünler