İnanç Kitapları

Antik dönemlerden bu zamana kadar birçok medeniyeti etkileyen mitoloji kavramların ve dini inançların anlatıldığı milyonlarca kitap seçeneği yer almaktadır. Siyaset, ekonomi, kültür, sanat veya felsefe gibi neredeyse her kavramı etkileyen dinlerin ele alındığı ve geçmişlerinin anlatıldığı eserler, dini ve mitolojik kavramların nasıl ortaya çıktığını inceler.

Birbirinden değerli olan araştırmacıların ve bilim insanlarının kaleme aldığı eserler, içerdikleri bilgiler ile kaynak niteliği taşır. Antik medeniyetlerin inanış şekillerini, nasıl ibadet ettiklerini, nelere taptıklarını ve bunların günlük hayatlarını nasıl etkilediğini anlatan mitoloji kitapları da geçmişi anlamaya ve bugünkü sistemler ile bir bağ kurmaya yardımcı olmaktadır.

Mitoloji Nedir?

Mitoloji bir din ya da bir halkın geçmişinde yer alan efsanelerin, inanış şekillerinin, tanrıların, yaratılış ve yok oluşa dair tüm sözlü veya yazılı fikirlerin ele alındığı, geçmişlerinin ve köklerinin araştırıldığı bir çalışmalar bütünü olarak değerlendirilmektedir.

Kimi yazarla tarafından yaşanmış ve unutulmuş olaylar olarak nitelendirilen, kimileri tarafından da hayal ürünü olarak görülen mitolojik kavramlar, Mısır, Sümer, Babil ve Maya gibi antik medeniyetlerin kültürel sistemleri üzerinde etkili olmaktadır.

Tüm bunların yanı sıra, her ne kadar çok bilinmese de Türk mitolojisinin de içinde yer aldığı bu alanda Yunan mitolojisi ve Roma mitolojisi en önemli hikayeler ile sistemlerin içerisinde bulunduğu mitolojiler olarak görülür.

Din Nedir?

Fransız din sosyoloji uzmanı Emile Durkheim’in “Din, bir cemaatin meydana gelmesini sağlayan ayin ve inançlar sistemidir.” Diye tanımladığı din kavramı, antik medeniyetlerden günümüze kadar ulaşan bir olgu olarak görülmektedir.

Mitolojik hikayeler ile arasında bağlantılar olan dinler, toplumların inanış ve ibadet etme şekillerini belirleyen kavramlar bütünü olarak ortaya çıkar. Her ne kadar ne zaman ortaya çıktığı bilinmese de kutsal kitaplar bu konudaki referans olarak gösterilir.

Uzun zamandır dünya üzerinde bulunan bir kavram olan din, bilim, siyaset, felsefe, sanat ve metafizik gibi kavramlarında içerisinde yer alır. Şu anda ise dünyada yaklaşık 4000’in üzerinde din olduğu düşünülür.

Hangi İnanç ve Mitoloji Kitapları Okunmalı?

Dünyanın çok farklı yerlerinde farklı şekillerde inanış biçimleri ile kültürel farklılıklara ev sahipliği yapan inanışlar üzerine yazılan eserler günümüz toplumlarının nasıl şekillendiği konusuna ışık tutarlar.

Bunların dışında antik medeniyetlerin yaşayış şekillerini belirleyen ve inançlarını gözler önüne seren mitolojik eserler de yine inanç kitapları ve mitoloji kategorisi içinde yer almaktadır.

Türkiye’nin en önemli tarihçilerinden biri olan Muazzez İlmiye Çığ’ın kaleme aldığı “Kuran, İncil ve Tevrat’ın Sümer’deki Kökeni” ve “İnanna’nın Aşkı Sümer’de İnanç ve Kutsal Evlenme” adlı eserleri din ve mitoloji konularındaki bağlantıları yakalamanıza yardımcı olmaktadır.

Bunun dışında Kathleen Sears’ın kaleme aldığı ve dünyanın en bilinen mitolojilerini konu alan “Eski yunan ve Roma Mitolojisi” isimli eser de antik medeniyetlerin nelere inandığını görmeniz konusunda bir rehber niteliği taşımaktadır.

Samuel Noah Kramer’in yazmış olduğu “Sümer Mitolojisi”, Karl Kerenyl’in kaleme aldığı “Yunan Mitolojisi”, Fernand Schwarz’ın kaleme aldığı “Bardo-Thödol Tibet Ölüler Kitabı” ve Edith Hamilton tarafından yazılan mitoloji rehberi niteliği “Mitoloji” isimli eserler de mitoloji konusunda bilgi sahibi olmanıza yardımcı olmaktadır.

Tüm bunların yanı sıra Elmalılı Hamdi Yazır’ın meali ile beraber sunulan ve İslamiyet’in kutsal kitabı olan “Kur’an-ı Kerim ve Yüce Meali” yine İslamiyet’i anlatan İmam-ı Gazali’nin “Kalp Risalesi” ve Mevlana Celaleddin Rumi tarafından yazılan “Mesnevi-i Şerif” isimli kitaplar da içinde bulunmuş olduğumuz toplumun özellikleri ile İslamiyet’in temellerini anlamamıza yardımcı olmaktadır.

Birbirinden değerli ve kutsal eserlerin yer aldığı inanç ve mitoloji kitapları arasından dilediğinizi seçerek kolaylıkla sipariş verebilirsiniz.