Ömer Fani Efendi ve Tasavvufa Dair Üç Eseri
Yazar: Ferzende İdiz
Basım Dili: Türkçe
Sayfa Sayısı: 350
Yayın Tarihi: -2011
ISBN: 9789755746050
Stok: 3

Ömer Fani Efendi ve Tasavvufa Dair Üç Eseri

Ömer Fani Efendi ve Tasavvufa Dair Üç Eseri - Ferzende İdiz

Ömer Fânî Efendi, XVII. yüzyılın başlarında yaşamış Osmanlı âlim ve sûfîlerindendir. Farklı tarîkatlarla bağlantısı olmakla birlikte, onun manevî terbiyesinden geçtiği ve hilâfet aldığı kişi, Halvetiyye tarikatının Cemâliyye kolu şeyhlerinden Abdulmü’min Efendi’dir. Şeyhinin vefatından sonra onun görev yaptığı Fatih’teki Tercüman Yunus Tekkesi’nde post-nişîn olmuştur. Ayasofya Câmii’nde de vâizlik yapan Ömer Fânî Efendi, Kadızâdelilerle ve bazı Melâmî gruplarla fikrî mücâdelelere girmiş; tasavvuf başta olmak üzere, tefsîr ve hadîs gibi alanlarda eserler yazmıştır. Osmanlı ordusuna moral sağlama ve manevî destek olma amacıyla, III. Mehmed ile Eğri seferine de katılmış olan Ömer Fânî Efendi, yetiştirdiği şakirdlerini ülkenin çeşitli yerlerine göndererek tarîkat hizmetinin geniş alanda temsilini sağlamıştır. Bu çalışmada Ömer Fânî Efendi’nin hayatı, ilmî şahsiyeti hakkında bilgi verilmiş; temel üç eseri incelenerek, tasavvufî görüşleri tesbit edilmeye çalışılmıştır.

ISBN / BARKOD
9789755746050
Yayınevi
İnsan Yayınları
Basım Tarihi
-2011
Sayfa Sayısı
350
Basım Dili
Türkçe

Kategoride En Çok Satan Ürünler