Politika & Siyaset Kitapları

Ülkeleri, devletleri ve kurumları yöneten siyasi kişilerin ideolojilerinin anlatıldığı birbirinden farklı kitap seçenekleri sizleri bekliyor. Siyasal otoritelerin oluşmasında rol oynayan etkin ideolojilerin ve felsefelerin arka planlarını ortaya çıkaran, bir ülkenin kaderine yön veren tutumların ne gibi durumlarda ortaya çıktığını gösteren politika ve siyasetin toplumsal bilinç üzerindeki etkilerini gözler önüne seren siyaset ve politika kitaplarını Kitapjet’te bulabilirsiniz.

Politika ve Siyaset Kitapları Neyi Konu Alır?

Platon’un “Devlet” eserinde anlattığı ideal devlet anlayışından günümüz toplumundaki siyasal düşüncelere kadar pek çok döneme imzasını atan siyasi olayları ve siyasetçileri konu alan eserler, ülkelerin ve ulusların temelindeki ideolojileri ve bu ideolojilerin ortaya çıkartmış olduğu toplumsal olayları anlatmaktadır.

Toplumsal neden sonuç ilişkisi içerisinde pek çok olayı inceleyen ve antik dönemlerden modern zamanlara kadar farklı alanlarda olan kitap seçeneklerine politika ve siyaset kategorimizden ulaşabilirsiz.

Siyaset ve alt dalları ile ilgilenenler için hazırlanan onlarca kitap Marx, Lenin, Althusser, Gramsci gibi düşünürlerin dışında, Türkiye ve dünya tarihine yön veren olayları da içerisinde barındırmaktadır.

Siyaset ve İdeoloji Nedir?

Ülkeleri, devletleri ve insanları yönetme sanatına siyaset, siyasi hareketin ve yönetim şeklinin arkasındaki fikirlere ise ideoloji denmektedir. Siyaset bilimi ise, siyasetin temel koşullarını, toplumsal olaylar ile siyasi hareketler arasındaki ilişkileri, siyaset ve toplum bilinci arasındaki ideolojileri incelemektedir.

Antik dönemlerden modern zamanlara kadar pek çok devlet ve ulus farklı siyasi atılımlarda bulunup, farklı ideolojik yaklaşımlar ortaya koymaktadır. Platon’un “Devlet” isimli kitabındaki ideal toplum ve ideal devlet yapısı ütopik bir siyasi felsefeyi anlatırken, Karl Marx’ın ortaya koyduğu “Kapital” ve “Kominist Manifesto” gibi eserler komünizmi anlatan ideolojileri oluşturmaktadır.

Her ne kadar her ülkeyi ve toplumu etkileyen farklı dinamikler olsa da dünya üzerindeki bazı ideolojik ve siyasi gelişmeler neredeyse tüm dünya devletlerini etkilemektedir.

Temel Siyasi İdeolojiler Nelerdir?

Komünizm, sosyalizm, milliyetçilik, liberalizm ve muhafazakarlık gibi farklı temel siyasi ideolojik fikirler siyaseti ve siyasi eğilimleri etkileyerek toplumların bilinçaltında da farklı bir yere konumlanmaktadır.

Sadece devlet yönetimi ve resmiyetten daha fazlası olan siyaset, ülkedeki ekonomik koşullar ile bağlantısıyla beraber neredeyse bir ülkede yaşayan hemen herkesi etkilemektedir. Bu durumda da devletlerin edindiği ideolojik siyasi düşünceler toplumlar için de geçerli olmaktadır.

Komünist Sovyetler Birliğinden Sosyalist Çin’e kadar tarihte farklı ideolojiler ve siyasi kimlikler ile yönetilmiş onlarca devlet yapısı ve bu yapının politikaları gereği ortaya çıkan toplumsal düşünce ideoloji ve toplum arasındaki bağı ispatlamaktadır. Bu bağlamda bakıldığında da siyaset ve ideolojiler birbirinden ayrılmaz kavramlar olarak ortaya çıkmaktadır.

Hangi Siyaset ve Politika Kitapları Okunmalı?

Toplumun yaşam şeklini ve devletlerin iş yapış düzenlerini etkileyen ideolojileri ve siyasi hareketleri anlamak için pek çok kitap seçeneği sizleri beklemektedir. Karl Marx’ın kaleme aldığı ve komünizm ideolojisini anlatan “Komünist Manifesto” ve Marksizm ideolojisinin ortaya çıkmasını sağlamış ve kapitalizm düşüncesine karşı en sert eleştiri olan “Kapital” isimli eserler mutlaka okunması gereken eserlerin başında gelmektedir.

Lenin'in yazdığı ve Sovyetler'i anlatan "Devlet ve Devrim" ve ideal sosyalizm düşüncesini ortaya koyan "Ütopik ve Bilimsel Sosyalizm" isimli eserleri, Ziya Gökalp'in yazdığı "Türkçülüğün Esasları" isimli eser, Friedrich Engels ve Karl Marx tarafından kaleme alınan "Alman İdeolojisi" isimli eser okunması gereken kitaplar arasında yer alıyor.

Yakın Türkiye tarihine damgasını vurmuş olayların anlatıldığı "Erbakan", "Metastaz", "Teşkilat'ın İki Silahşörü" ve "Köstebek" gibi eserler de Türkiye siyasetini anlamak için okunması gereken kitaplar arasındadır. Atatürk'ün kaleme aldığı "Nutuk" isimli eseri de Cumhuriyet yıllarındaki Türkiye'yi ve ülkeyi ileriye taşıyacak olan ideolojileri anlamak için mutlaka okunması gereken kitapların başında geliyor.