Sanat Kitapları

Bir duygunun, bir düşüncenin, his ve arzuların ifadesinde kullanılan her türlü yönteme sanat adı verilmektedir. İnsan aklının ve hislerinin ürünü olan sanat, insanoğlunun varoluşundan bugüne kadar sürekli bir tekamül süreci göstermiştir.

İnsanlıkla beraber sürekli olarak gelişip değişen sanat, tekniklerinin öğrenilip öğretilerek sonraki kuşaklara aktarılabilmesi ve insanlığın bundan yararlanabilmesi için belli türlere ayrılmıştır. Temel olarak sanat, endüstriyel sanatlar (zanaat) ve güzel sanatlar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Zanaat Nedir, Güzel Sanatlar İle Farkları Nelerdir?

Zanaat, deneyim ve beceri gerektiren, usta çırak ilişkisiyle öğrenilerek geliştirilebilen işlerin genel adıdır. Kunduracılık, dokumacılık, kuyumculuk birer zanaattır.

Zanaatın temelinde insanların ihtiyacı olan gereçleri süslü ve güzel biçimde üretme arzusu bulunurken, güzel sanatlarda duygunun biricik olarak dışa vurumu vardır.

Zanaat tekrarlanabilir ürünler içerirken, güzel sanatlarda devamlılık ve süreklilik yoktur. Ortaya çıkan her ürün eşsiz ve bir öncekinden farklıdır.

Güzel Sanatlar Nelerdir?

Güzel sanatlar maddi bir faydayı değil, hazzı ve duyguların dışa vurumunu önceleyen; güzeli ortaya çıkarmayı amaçlayan faaliyetlerin tümünü kapsamaktadırlar.

Sanatçının ortaya koyduğu ürün, önceki geleneklerin devamı olduğu kadar; yaşadığı çağın anlayışını ve düşünce yapısını da yansıtmaktadır. Bu sebeple sanat yaşayan ve sürekli olarak kendini yineleyen bir varlıktır.

Güzel sanatlar; Plastik (Görsel) Sanatlar, Fonetik (İşitsel) Sanatlar ve Dramatik-Ritmik (Karma) Sanatlar olmak üzere üç gruba ayrılarak incelenebilir.

Plastik (Görsel) Sanatlar Nelerdir?

Maddeye biçim veren ve insanın görsel beğenilerine hitap eden her türlü sanat dalı bu gruba girmektedir. İnsanlığın yeryüzündeki ilk dönemlerinden itibaren, kendilerini ifade etmek ve sonraki kuşaklara yaşadıklarına dair bir iz bırakmak amacıyla yaptıkları mağara resimleri, görsel sanatların ilk örnekleridir.

Modern ve klasik anlamda resim, geleneksel sanatlar olan hat, tezhip, ebru ve minyatür, hacim sanatları olan heykel, rölyef (kabartma), cam ve seramik bu sanatın dallarını oluşturmaktadırlar.

Ayrıca mimari ve fotoğrafçılık da içerisinde farklı teknikler içermeleri sebebiyle müstakil sanatlar olarak incelenebileceği gibi, Plastik (Görsel) Sanatların alt dalları arasında da incelenebilirler.

Fonetik (İşitsel) Sanatlar Nelerdir?

Sese ve söze biçim veren, insanın işitsel beğenilerine hitap eden sanat türü Fonetik (İşitsel) Sanatlar olarak isimlendirilmektedir. Ses sanatları ve dil sanatları bu sanatın alt gruplarını oluşturmaktadırlar. Müzik ve edebiyat türleri fonetik sanatlardır.

Dramatik ve Ritmik Sanatlar Nelerdir?

İnsan hareketine biçim veren sanatlara, Dramatik ve Ritmik Sanatlar adı verilmektedir. Bu sanatlar dramatik ve eylem sanatları olarak kendi içlerinde de iki alt gruba ayrılabilirler. Dramatik sanatlar tiyatro, opera ve sinema; eylem sanatları ise bale, dans ve pandomimdir.

Dramatik ve Ritmik Sanatların çoğunda fonetik ögeler de bulunduğu ve işitsel sanatlarla bir arada yürütüldüğü için Karma Sanatlar olarak da isimlendirilmektedirler. Örneğin; bir edebi tür olarak da incelenen tiyatronun temelinde söz bulunmaktadır.

Aynı durum sinema için de söz konusudur. Büyük bir bölümü şarkı olarak seslendirilerek sahneye konulan operanın temelinde de müzik, edebiyat ve dans iç içe bulunmaktadır.

Sanat Kitapları Nelerdir?

Plastik, Fonetik, Dramatik ve Ritmik Sanatların tarihi, felsefesi, tekniği ve uygulama metotlarını ele alan kitaplar sanat kitapları başlığı altında incelenmektedirler. Fotoğraf, müzik, resim, sinema ve sahne sanatları, sanat kitaplarının alt kategorilerini oluşturmaktadırlar.

Bu kitaplar içerisinde son yıllarda popüler hale gelen ve sizi yaratıcılığa yönlendiren yetişkinler için çizim ve boyama kitapları, çocuğunuzun sanata ilgisini arttıracak ve ona yol gösterecek temel sanat kitapları, başlangıçtan ileri düzeye kadar müziğin ABC’ sinin öğrenilebileceği kaynak eserler ve sahne sanatları, sinema ve fotoğrafın temel dinamiklerinin kavranabileceği başucu kitapları yer almaktadır.