Sermaye Piyasası Hukuku ve Mevzuatı
Yazar: Oğuz Kürşat Ünal
Basım Dili: Türkçe
Sayfa Sayısı: 1428
Yayın Tarihi: -
ISBN: 9789759091170
Stok: 11

Sermaye Piyasası Hukuku ve Mevzuatı

TÜKENDİ

Sermaye Piyasası Hukuku ve Mevzuatı - Oğuz Kürşat Ünal

1981 yılında yürürlüğe giren 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu günümüze kadar büyük değişikliklere ve gelişmelere uğramıştır. SPK ve ilgili mevzuatı gerek hukukçular gerek işletmeci ve iktisatçılar tarafından çeşitli kitap, tez ve makalelere konu yapılmış ve bu konuda da doktrinde büyük bir gelişme yaşanmıştır. Mevzuat yerleşmiş ancak uygulama henüz buna ayak uyduramamıştır. Özellikle Sermaye Piyasası Kurulunun , cezai ve idari müeyyidelerin uygulamasındaki aksaklıklar ve buna bağlı olarak idare mahkemelerindeki uygulamalar, hukuk sistemimizdeki yeni müessese ve kavramlarla ilgili olarak hem hukuk tekniği yönünden hem ihtisas eksikliğinden doktrin ve mevzuattaki bu olumlu gelişmelere paralel gitmemektedir. Bu bağlamda tebliğ ve yönetmeliklerin Kanuna, Kanunun Anayasaya aykırı hükümleri , uygulamadaki bu aksaklıklara sebep olmaktadır. Gerek araştırmacılar gerek uygulamacılar yönünden faydalı olması amacıyla hazırlanan bu eser, esas itibarıyla doktora, doçentlik ve profesörlük tezlerinden oluşmaktadır. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu, sermaye piyasasında faaliyetlerine izin verilen kuruluşlar ve Borsalar hakkında mevzuat da (kanun, kanun hükmünde kararname, Bakanlar Kurulu Kararı, Yönetmelikler, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri) eser sistematiği içinde metne ilave edilmiştir.

ISBN / BARKOD
9789759091170
Yayınevi
Asil Yayın Dağıtım - Akademik Kitaplar
Sayfa Sayısı
1428
Basım Dili
Türkçe