Sosyoloji Kitapları

Toplum yapısını, kültürünü, güç dengesini araştıran sosyoloji, geçmişten günümüze kadar olan tüm değişimleri ele alarak farklı toplumların siyasal hareketlerden nasıl etkilendiklerini ve ne gibi reaksiyonlar gösterdiklerini anlatan farklı eserler, bu alanda çalışma yapmak isteyen kişilerin sınırlarını genişletmelerine yardımcı olmaktadır.

Siyaseti, iktidarı, güç dengesi ile dağılımı insan üzerinden değerlendiren ve toplumsal bilinç ile bakış açışını nasıl etkilediğini gösteren binlerce sosyoloji kitabı seçenekleri bulunmaktadır.

Siyaset Sosyolojisi Nedir?

Sosyoloji alanının bir alt dalı olan siyaset sosyolojisi, siyaset olgularının etkilerini, toplumsal kültür, ideoloji ve yapılar üzerinde ne gibi değişimlere neden olduğunu inceleyen bilim alanı olarak adlandırılır.

Siyaset biliminden ayrı olarak kurumlardan çok insan ilişkilerini ve siyasetin insan üzerindeki etkilerini incelemektedir. Siyasetin toplum üzerindeki etkisini incelerken ayrıca toplumların da siyaset ve mevcut iktidar üzerindeki etkilerini ele almaktadır.

Kısacası, siyaset ile toplum arasındaki karşılıklı ilişkiyi ve etkileşimi inceleyen, ne gibi değişimler olduğunu ve bu değişimlerin toplum açısından nasıl algılandığını gözler önüne seren bilim dalına siyaset sosyolojisi denir.

Sosyoloji Kitaplarının İncelediği Konular Nelerdir?

Toplum ve siyaset arasındaki bağı ele alan sosyoloji, kültürel değişimler, ideolojik yapılar, insan psikolojisi, toplumsal bakış açısı ve toplumsal etki gibi konuları ele alan sosyoloji kitapları, toplum ile bilim arasındaki bütün konular da dahil birçok konuyu inceler.

Toplumsal benlik ile tarihsel sürecin, hukuk, ekonomi, askeri politikalar ve uluslararası ilişkileri şekillendirmedeki rolünü ve bunun getirilerini iktidar ve güç kavramı ile beraber araştırmaktadır.

Aynı zamanda katılım siyaseti konusunu da inceleyen sosyoloji alanı, söz konusu ülkedeki halkın siyasete, seçimlere ve iktidara bakışını nasıl bir katılım sağladığını ve sonucunda ne beklentiler içerisine girdiğini de konu edinir.

Siyaset Sosyolojisinin Yararlandığı Akımlar Nelerdir?

Sosyoloji disiplini ve siyaset bilimin kesişme noktası olan siyaset sosyolojisi alanı, post-modernizm, post-yapısalcılık, rasyonalizm ve disiplinler arası çalışmalardan yardım almaktadır.

Post-yapısalcı felsefedeki disiplinler arası bütün kavramları çözülüp, iç içe geçmiş yeni bir söylem geliştirme düşüncesini temel alan siyaset sosyolojisi, yeni bir anlam ve yeni bir dil oluşturmayı amaçlamaktadır.

Aynı zamanda, post-modernist felsefenin de temelini oluşturan yerelleşme, kendine özgü ve özgünlük dillerini geliştirme düşüncesini de temel edinerek her alanda oluşan siyasi hareketlerin o bölgedeki kültüre ve tarihi benliğe bağlı olduğunu savunur.

Kendine özgü inceleme nesneleri olan ve ulusa, ülkeye, bölgeye ya da topluma ait endemik hareketleri ele alan disiplin, toplumların nasıl değiştiğini ve bu değişim ile birlikte siyasetin de nasıl şekillendiği incelenmektedir.

Hangi Sosyoloji Kitapları Okunmalı?

Siyaseti, bilimi, toplumsal hareketleri ve kültürü inceleyen sosyoloji alanında pek çok önemli filozof ve siyasetçi eserler ortaya koymuştur. Gizli dünya örgütlerinin politikadaki rollerini anlatan, antik dönemlerden bu zamana kadar gelmiş olan yasaları ve hukuki hareketleri ortaya koyan eserler bu alanda okunması gereken kitaplar arasında gösterilmektedir.

Jim Marrs, Huan Angang, Andy Merrifield, Daniel Guerin gibi yabancı yazarlar ve Funda Ranan Adaçay, Harika Ebru Kalkan, Alparslan Durmuş, Vedat Demiröz gibi yerli yazarlar okunması gereken yazarlar arasında yer alır.

Toplum siyaset ilişkisini inceleyen, siyasi söylemleri ve nasıl şekillendiklerini konu alan sosyoloji kitapları, günümüz dünyasını ve siyasi olayların arkasındaki fikirleri anlamanız için sizlere yardımcı olacaktır.