Jose Saramago

Portekiz edebiyatının Dünya’ca tanınmış yazarlarından biri olan Jose Saramago 16 Kasım 1922 yılında Portekiz’in Azinhaga Ribatejo kentinde Dünya’ya gelmiştir. Jose Saramago fakir bir köylü ailenin çocuğu olarak doğmuştur. Lizbon’da eğitim gören yazar, aynı sırada kırsalda çalışmıştır. Ekonomik sebeplerden dolayı okulu bırakmak mecburiyetinde kalmıştır. 

Makinistlik eğitimi tamamladıktan sonra teknik ressamlık, editörlük ve çevirmenlik gibi pek çok iş yapmıştır. 1993 senesinde Kanarya adalarına yerleşen Jose Saramago, Pilar del Rio ile hayatını birleştirmiştir. 18 Haziran 2010 yılında hayata gözlerini kapamıştır.

Roman, deneme, şiir ve oyun kitapları kaleme alan Jose Saramago’nun ilk eseri olan Günah Ülkesi 1947 yılında yayımlanmıştır. Bu eserinden sonra uzun bir süre roman yazmamıştır. Düz yazılarında nokta ve virgülden başka noktalama işareti kullanımı tercih etmemiştir. Üslubunda ise muzip bir tavır sergilemiştir. Sergilediği tavır kendisini diğer yazarlardan ayıran en önemli etkendir.

1966 yılında Muhtemel Şiirler kitabı ile edebiyata dönmüştür. Bu eseri Ricardo Reis’in Öldüğü Yıl romanında Avrupa’da gittikçe yükselen faşizme karşı bir eleştiri niteliği taşımaktadır. 1991 yılında yayınlanan İsa’ya Göre İncil eserinde ise şeytan ve Tanrıyı ters yüz etmesi, kilisenin onu aforoz etmesine sebep olmuştur. 1995 senesinde en önemli romanlarından biri olan Körlük kitabını yayınlamıştır. Körlük kitabında ise kahramanların ve de mekanların yeri belli değildir. 

Okuyucuyu yalnızca körlükle baş başa bırakmayı istemiştir. İnsanların maddi körlüğün özelinde nasıl manevi körlük yaşadıklarını ifade etmeye çalışmıştır. Ayrıca Körlük eseri sinemaya da uyarlanmıştır.

Jose Saramago’nun son kitabı olan Kabil’de ise kutsal kitaplarda ismi geçen Habil ile Kabil’in hikayesini kaleme almıştır. Bu kitabında Jose Saramago, herkesin bildiği üzere Kabil’i kötü kardeş olarak yazmamıştır. Bundan dolayı, kendi kaleminden çıkan değişik bir dinler tarihi kitabı olarak değerlendirilmiştir.