Samed Behrengi

Samed Behrengi 1939 yılında Azerbaycan Tebriz’de Dünya’ya gelmiştir. Aslen İranlı olan Samed Behrengi, çocuk hikayeleri ve masal derleyicisidir. Öğretmen okulunda eğitimini tamamladıktan sonra birçok köy okulunda öğretmenlik yapmıştır. Öğretmenlik yaptığı dönemlerinde İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde gece dersleri almıştır.

Azerbaycanlı olan köylü çocuklara rehberlik hizmetleri vermiş ve onlar için masallar yazmıştır. Samed Behrengi, Azerbaycan halk edebiyatını incelemiştir. Dilden dile dolaşan öykülerin derlemesini yaparak Azeri Türkçesi ve Farsça olarak tekrardan kaleme almıştır. Azerbaycan’ın halk folkloru üstünde ilgi ile durmuştur.

İran’ın eğitim sistemini inceleyerek sorunları tespit edip çözüm yolları üretti. İran, Fars ve Azerbaycan kültürü alanında incelemeler yapmıştır. Masalları derledi bunun yanında çocuk öyküleri kaleme aldı. Çocuk öyküleri şeklinde görülen bu eserler bazı kitlelerce öğüt dolu, adaleti ve eşitliği sorgulayan eserlerdi.

Samed Behrengi dönemin Şah yönetimine karşı biriydi. Bundan dolayı hikaye ve masallar yazarak başkaldırmıştır. İdealist bir öğitimci olan Samed Bahrengi eleştirilerin odağında kalmıştır. Eserleri onlarca dile çevrim yapılmıştır.

Dönemin popüler dergi ve gazetelerinde yayınlanan yazılarında birçok takma isim kullandı. Adine ismi ile haftalık bir gazete çıkardı ve dönemin baskıcı işleyişi yüzünden varlığını devam ettiremedi.

Samed Bahrengi 1968 yılında daha 29 yaşında iken Aras nehrinde yüzerken bir kaza sonucu hayata gözlerini kapadı. Bir kısım söylentilere göre Samed Behrengi cesur açıklamaları nedeni ile Şah yönetiminin gizli polis örgütü tarafından suikasta kurban gitmiştir.